Program Klik Dengan Bijak dan Tutorial Blogger

15 Oktober 2017 | Ahad
9.30 pagi – 5.00 petang | Pusat Internet 1Malaysia Taman Ilham, Johor

Tujuan:
Tujuan program ini diadakan adalah bertujuan mendedahkan kepada para pelajar Giatmara Kluang tentang ciri-ciri keselamatan penggunaan internet dan media sosial. Tutorial blogger pula diadakan untuk mendedahkan mereka cara untuk mempromosikan barang menggunakan blog serta membuat blog sendiri mengikut langkah yang diberikan.

Kelebihan:
• Dapat mendedahkan kepada para pelajar tentang ciri-ciri keselamatan penggunaan internet dan media sosial.
• Pelajar dapat menghasilkan satu laman blog sendiri secara tidak langsung mereke boleh memuat naik tentang barang atau pengalaman mereka di sesuatu tempat.

Penglibatan:
Para pelajar.

Perlaksanaan aktiviti:
Program Klik dengan Bijak dan Tutorial Blogger.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :

Kembali ke halaman utama

- -- -