Taklimat Klik Dengan Bijak, Kuiz ICT dan Kepimpinan Khalifah Genius

31 Mac 2018 | Sabtu
7.30 pagi – 3.00 petang | Sekolah Kebangsaan Bukit Besar, Johor

Tujuan:
Tujuan program ini diadakan adalah untuk memberi kesedaran tentang penggunaan gadjet dan juga kebaikan serta keburukan.

Kelebihan:
Kelebihan dari program ini adalah mereka dapat mencegah segala perbuatan yang tidak elok serta dapat memantau peggunaan gadjet dalam rutin harian mereka.

Penglibatan:
Para pelajar dan para guru.

Perlaksanaan Aktiviti:
Pendedahan serta kaedah yang di berikan dalam program ini dapat mendidik para pelajar untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan gadjet dalam kehidupan harian mereka. Program ini dilaksanakan pada 31 Mac 2018 bermula jam 7.30 pagi sehingga jam 3.00 petang. Program ini dijalankan di SK Bukit Besar.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:

Kembali ke halaman utama